tinngan_051753_880985539_0


đồ uống

Nhà hàng tại khu nghỉ dưỡng rất chú trọng khâu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tiệc chào mừng 42 Bộ trưởng.

Nhà hàng tại khu nghỉ dưỡng rất chú trọng khâu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tiệc chào mừng 42 Bộ trưởng.

Loading...