img9141-1510139000967


tin tức trong ngày

Anh Trần Văn Mạnh (bên trái) là người đổ xăng cho xe Tổng thống Mỹ

Anh Trần Văn Mạnh (bên trái) là người đổ xăng cho xe Tổng thống Mỹ

Loading...