unnamed-6-1503849144706


Phần catwalk mở đầu gây bất ngờ vì nhiều thí sinh trình diễn như… đi chợ.

Phần catwalk mở đầu gây bất ngờ vì nhiều thí sinh trình diễn như… đi chợ.

Loading...