tin-tuc-2


 Cả hai tay nạn nhân đều bị trói chặt về phía sau, toàn thân đều có vết thương, bầm tím.

 Cả hai tay nạn nhân đều bị trói chặt về phía sau, toàn thân đều có vết thương, bầm tím.

Loading...