kethuba6


Mặc dù vậy, vì con, vì gia đình nhỏ, chị Trang quyết định vẫn tha thứ cho chồng, nhưng trái ngang thay, người chồng ngang nhiên thừa nhận yêu bồ trẻ và khẳng định hết yêu vợ từ lâu.

Mặc dù vậy, vì con, vì gia đình nhỏ, chị Trang quyết định vẫn tha thứ cho chồng, nhưng trái ngang thay, người chồng ngang nhiên thừa nhận yêu bồ trẻ và khẳng định hết yêu vợ từ lâu.

Loading...