Xem tướng chỉ tay đoán tính cách, khả năng công việc
686 views

Xem tướng trong phong thủy không chỉ nói tới khuôn mặt mà còn rất nhiều yếu tố khác, ví dụ như qua đường chỉ tay mà người ta có thể phân tích khả năng công việc.

Những người lý trí và thực tế: Đường chéo thẳng

Có các đặc điểm này thì chủ nhân sẽ rất thông minh nhạy bén trong công việc. Đường công danh/học hành ở các vị trí trên thường được xếp vào kiểu người thông minh nhanh nhạy, giải quyết các công việc dựa nhiều vào lý trí chứ không dựa vào tình cảm.

Loading...

Xem bói tử vi năm 2019 cho thấy, cái đầu tỉnh táo cho phép họ đạt được thành công rực rỡ trong những công việc cần đến đầu óc và tính logic, suy luận nhanh như hóa học, máy tính lập trình, máy móc hay y dược và thiết kế.

Cũng có vài người làm nghệ thuật có kiểu đường chỉ tay như thế này, nhưng điều đó thể hiện khả năng quan sát của họ rất tốt, tư duy rành mạch rõ ràng.

Đường ngang tài năng: Đường chéo cong

Đường chỉ tay nối gần với đầu ngón cái này thể hiện tài năng của con người về chữ nghĩa. Họ có văn phong đặc sắc, chữ nghĩa dồi dào và khả năng dùng ngôn từ cực kỳ mạnh mẽ.

Các lĩnh vực như văn học, pháp luật, sáng tác thi ca hay âm nhạc đều vô cùng phù hợp với người sở hữu đường chỉ tay như vậy. Sức sáng tạo phong phú, cảm xúc lãng mạn làm cho những người này luôn không ngừng đam mê sáng tạo.

Tuy nhiên những người  có đường chỉ tay này nên chú ý đến những mối quan hệ xã hội, đừng lạc mình vào một thế giới riêng khiến bản thân bị ngăn cách nhé.

Tuýp người thành thực: Đường chỉ tay nằm ngang

Xem vận hạn năm 2019 cho biết, đường chỉ tay hoàn toàn nằm ngang này chỉ những người tuyệt đối trung thực mới có được.

Loading...

Họ quyết đoán, ngay thẳng, đối với họ thì một cộng một luôn bằng hai nên không việc gì phải băn khoăn đắn đo nhiều, cứ làm những gì mà mình thấy đúng là được.

Những người này biết nắm chắc cơ hội, sự do dự chẳng bao giờ xuất hiện trong từ điển của họ cả.

Loading...